Design a site like this with WordPress.com
Začnite

Home

Dobrodošli!

Spletna stran WELLy – dobro počutje na delovnem mestu je zaživela kot prostor za nadgradnjo in nadaljevanje dela, znanj in spoznanj, ki smo jih sodelavci Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) pridobili tekom triletnega evropskega projekta WELLy: Predstavitev profila menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu za preprečevanje stresa, povezanega z delom, in boj proti njemu. Projekt WELLy je bil izveden v okviru programa ERASMUS+, ključnega ukrepa 2 – Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja.

Dobrodošli študenti, akademski zbor, ostali zaposleni FOŠ in širša javnost, da prepoznate ta prostor kot točko, kjer so dostopne uporabne in aktualne informacije, ki se dotikajo področja dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu.

Orodja in strategije

Za povečanje dobrega počutja zaposlenih na delovnem mestu.

Kam po pomoč?

Slovenske institucije.

Kako spodbujati celostni in proaktivni pristop k obvladovanju vprašanj zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu?

Kako izboljšati delovno uspešnost zaposlenih ter zmanjšati bolniške odsotnosti?

Katere so strategije za obvladovanje vprašanj povezanih z duševnih zdravjem?

Vas zanimajo odgovori? Najdete jih v Priročniku za menedžerje za dobro počutje na delovnem mestu.

“Delo je temelj človekovega stanja, ustvarjanja človekovega okolja in konteksta medčloveških odnosov.”

Applebaum, 1992

Novice

O nas

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je bila ustanovljena leta 2008 in ima akreditirane študijske programe na treh študijskih stopnjah.

Kontakt

  • projektna-pisarna@fos-unm.si
  • +386 (0)59 082 060

Naslov

Ulica talcev 3
8000 Novo mesto
Slovenija